This series belongs to the second part of the ‘Facades’ project. Presented as if it were a magazine issue, these photographs show a glimpse behind the scenes of the facades of youngsters in the night life. The magazine contains both recent images as older material that Darwin has been photographing since his teenage years. The photography contrasts with the first part of the project. Darwin started combining a variety of mediums, from polaroids and disposable cameras to digital cameras. He always carried a camera so that he would constantly be able to capture moments and specific situations.

 

As a photographer, Darwin observes what happens around him and positions himself where action takes place. The nightlife scene is an important phase in life for young adults. This is where they learn new people, and where friends and close relationships are born and cherished. It’s become a ritual that young adults repeat every week, a form of escape that cuts through everyday life.

 

In a surrounding with loud music and under the influence of substances, how different they are to each other, these young adults share a moment.

Deze reeks behoort nog tot het tweede deel van het project ‘Facades’. Gepresenteerd in magazinevorm geeft het een blik
achter de schermen of de façades en duikt in de uitgaanswereld
van jongeren. Het magazine bevat zowel nieuw materiaal als beelden uit het archief dat Darwin sinds zijn 15 jaar heeft opgebouwd. De beelden staan in schril contrast met het eerste deel van deze reeks. Darwin begon verschillende mediums met elkaar
te combineren. Dit ging dan voornamelijk over kleinbeeldcamera’s, polaroids en wegwerpcamera’s. Telkens had hij een kleine camera op zak die het mogelijk maakte om bepaalde situaties vast te leggen.

Als fotograaf bevindt Darwin zich in het midden van de actie en observeert welke scènes zich rond hem afspelen. Uitgaan is een belangrijk aspect bij adolescenten. Ze leren nieuwe mensen kennen en er ontstaan hechte relaties en vriendschapsbanden. Het is voor

jongeren haast een ritueel dat zich wekelijks herhaald. Het is een vorm van escapisme dat het ritme van het dagelijks leven doorbreekt.

In een omgeving met genadeloos luide muziek en onder de invloed van genotsmiddelen delen deze adolescenten, hoe verschillend van elkaar ze ook zijn, eenzelfde moment.

2.jpg