Film still.png
3.jpg

 

In this series, Darwin takes the viewer along in his thinking process. He observes and captures human behaviour and the events that unfold in public space. Interactions, intimacy and moments of self-reflection are some of the starting points when searching for the portrait.

 

He places himself in the middle of the many movements that are typical of a city. He goes with the flow but also knows how to break that flow by taking static portraits of people passing by. This intervention ensures that he creates a moment of contemplation for the individual facing the camera.

 

Darwin explores the boundaries between photo and video. He photographs with his film camera. He doesn’t wait for one decisive moment, with video he manages to capture a sequence of moments without any images getting lost between the frames.

 

During the editing, the hidden portraits in the videography are brought back to the foreground and the viewer is given the opportunity to follow the photographer's gaze during his creation process. Darwin's work is between two phases, between an encounter and a farewell, and between the two mediums: photography and videography.

Darwin neemt de toeschouwer in deze reeks mee in zijn denkproces. Hij observeert en capteert het menselijk gedrag en de gebeurtenissen die zich in de openbare ruimte ontplooien. Interacties, intimiteit maar ook momenten van zelfreflectie zijn enkele vertrekpunten van waaruit hij op zoek gaat naar een portret.

Hij plaatst zich midden in de stroom van de vele verplaatsingen die typerend zijn voor een stad. Hij gaat mee met de stroom maar weet ook de stroom te doorbreken door statische portretten van passanten te nemen. Deze ingreep zorgt ervoor dat hij een moment van contemplatie creëert voor het individu dat tegenover de camera komt te staan.

Darwin verkent de grenzen tussen fotografie en video.
Hij fotografeert met zijn filmcamera. Hij wacht niet op één beslissend moment, met video slaagt hij erin om een aaneensluiting van momenten te registreren zonder dat er beelden verloren gaan tussen de frames van de fotocamera .
Tijdens de montage, worden de verscholen portretten in het videomateriaal terug naar de voorgrond gebracht en krijgt de toeschouwer de kans om de blik van de fotograaf tijdens zijn creatieproces te volgen.Het werk van Darwin bevindt zich zowel tussen een ontmoeting en een afscheid als tussen twee media.

Schermafbeelding 2021-02-05 om 01.22.31.
Schermafbeelding 2021-02-05 om 01.21.56.
8.jpg
Schermafbeelding 2021-05-14 om 12.59.24.

Verslag N+1 Residentie Casco Leuven

Reportage door Pieter Schrevens