portfolio.tif

About two years ago, Darwin came across a children’s football team in Luchtbal, a suburb of Antwerp. These were children

between the ages of five and fifteen years old.Darwin examined the tension that arose when putting a child in front of the camera. A child in full development that is becoming more self aware over time.

 

It's fascinating to watch them react to the confrontation the camera gives, and to see how the children’s different ages emerge. This is something illustrated in this series. Apart from the element of identity, Darwin also captures the social interactions taking place around the football field. He did not want to capture the training sessions themselves but rather the moments in between the training sessions.

 

As children usually do, they run and play around the field. The children seem to show a kind of choreography of their internal world by the movements they make on and around the field while waiting for their next match. Darwin wanted to capture this passing of time by creating sequences. These sequences were the starting point for him to start working with video later.

 

Luchtbal is a decaying district of Antwerp that is surrounded on the one side by the river Schelde and its harbor while on the other side it is enclosed by a highway. Nobody is really present in this neighborhood. It appears to just be a passage to the industrial zone of Antwerp. Adults seem to always be commuting to somewhere outside Luchtbal, while children seem to be the only real residents of this special place.

51.jpg

Ongeveer twee jaar geleden stuitte Darwin op een voetbalploeg voor kinderen in Luchtbal, een buiten- wijk van Antwerpen. De kinderen die hij hier ont- moette waren tussen de vijf en vijftien jaar oud. Darwin onderzocht de spanning die ontstond wanneer hij een kind voor de camera plaatste.

Een kind is nog in volle ontwikkeling en het zelfbewustzijn neemt met de jaren toe.

De reactie van elk kind verschilt dus ook naar gelang de leeftijd waarop hij of zij geconfronteerd wordt met een camera. Deze ondervindingen illustreerde hij in deze reeks. Naast het element van identiteit, capteerde Darwin ook alle sociale interacties die plaatsvinden rond het voetbalveld. Zijn focus lag echter niet op de voetbal trainingen zelf. Wat Darwin wou vastleggen waren alle momenten tussen de trainingen.

De kinderen lijken een soort van choreografie van hun innerlijke wereld te uitten in de bewegingen die ze maken in en rond het veld tijdens het wachten op hun volgende voetbalmatch. Ze lopen, rennen, spelen zoals kinderen vaak doen. Het is hier dat Darwin steeds meer bewust een verloop van tijd woucapteren om al die bewegingen in beeld te kunnen brengen.

Dit deed hij dan door middel van sequenties.

26

Deze sequenties zouden een startpunt worden om later ook effectief met video aan de slag te gaan. Luchtbal, een vervallen buitenwijk van Antwerpen, wordt langs één kant omsloten door een autosnelweg en langs de andere kant door de schelde, en dus de haven van Antwerpen. Niemand is echt aanwezig

op deze plek. De enige functie van Luchtbal lijkt wel een passage naar de industrie van Antwerpen te zijn. Volwassen mensen zijn in Luchtbal altijd onderweg naar ergens, kinderen lijken de enige vaste residenten van deze bijzondere plek.

2goal.tif
6goal.tif
1goal.tif
1.jpg
2 .tif
23.tif
30.jpg
1.jpg
24.jpg
28.jpg
10.jpg
4.jpg