corona`796.jpg

The COVID-19 outbreak brought drastic changes to daily life. It’s mainly in the big cities where the impact of the pandemic is visible. Freedom of movement has never before been limited to just essential journeys. In a city that normally bustles with nightlife, walking and sports were the main attractions and any activities that were allowed. During his period in lockdown Darwin photographed the places in his city he encountered during such a “non-essential displacement”.

 

As the series progressed, he began to focus more and more in a park near his home. However, he faced a new difficulty: the distance between individuals that only increased as the pandemic reached its peak. Because of this social barrier, it became increasingly difficult to create a portrait from up close. The landscape in which these individuals resided began to attract his attention.

 

In “A walk in the park / an artificial landscape” Darwin takes the spectator on a walk through the park. Through audio recordings, he reconstructs video and photo projections in space for a day in the park, thus gradually blurring the boundaries between photo and film.

De uitbraak van COVID-19 zorgde voor drastische veranderingen in het dagelijks leven van de mens. Voornamelijk in de grote steden werd de impact van de pandemie duidelijk. Nog nooit eerder werd bewegings- vrijheid van mensen beperkt tot essentiële verplaatsingen. In een stad die normaal gezien bruist van het nachtleven waren wandelen en sporten de enige activiteiten die werden toegelaten. Tijdens zijn periode in lockdown fotografeerde Darwin de plekken in zijn stad die hij tegenkwam tijdens zo’n “niet-essentiële verplaatsing”.

Naargelang de reeks vorderde begon hij zich steeds meer te focussen
op een park vlakbij zijn woning. Hij kreeg echter te maken met een nieuwe moeilijkheid: de afstand tussen individuen die alleen maar toenam naar mate de pandemie zijn hoogtepunt bereikte. Vanwege deze sociale barrière werd het steeds moeilijker om een persoon van dichtbij te portretteren. Het landschap waarin deze individu’s vertoefden
begon zo steeds meer zijn aandacht te trekken.

In “A walk in the park/ an artificial landscape” neemt Darwin de toeschouwer mee op een wandeling door het park. Doormiddel van audio- opnames, video en fotoprojecties reconstrueert hij in de ruimte een dag in het park en laat zo de grenzen tussen foto en film steeds meer vervagen.

corona`772.jpg
corona`767.jpg
corona`765.jpg
corona`660.jpg
corona`611.jpg
corona`764.jpg